konkurs artyści z sąsiedztwa

KONKURS

 „ZNANI ARTYŚCI XX WIEKU Z SĄSIEDZTWA”

PULA NAGRÓD – 5000 ZŁ!

I miejsce – tablet graficzny Ipad 10.2 z rysikiem

II miejsce – wybrany kurs artystyczny o wartości do 1500 zł

III miejsce – voucher na bilety na koncert o wartości 1000 zł

 

CO TRZEBA ZROBIĆ? TO PROSTE!

 • wybierz postać – artystę XX wieku z powiatu piaseczyńskiego (mieszkał lub przyjeżdżał) – może być z naszej short listy;
 • zastanów się jak chcesz się w nią wcielić;
 • przebierz się, zagraj scenkę, wyrecytuj, zatańcz itd. – po prostu na chwilę stań się nią!
 • zrób zdjęcie lub nagraj krótki filmik (do 10MB!);
 • wypełnij dokładnie zgłoszenie i załącz plik do formularza link: http://bit.ly/znaniartysciXXwieku
 • czekaj na rozstrzygnięcie;
 • POWODZENIA!
 
LISTA WYBRANYCH ARTYSTÓW XX WIEKU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO (po 5 spotkaniach w powiecie)
 • Mieczysław Fogg,
 • Marek Hłasko,
 • Wioletta Villas,
 • Adolf Dymsza,
 • Witold Pyrkosz,
 • Mirosław Żuławski,
 • Andrzej Żuławski,
 • Alina Żeliska-Pędzicka,
 • Stefan Żeromski,
 • Adam Styka,
 • Leopold Buczkowski,
 • Józef Pankiewicz,
 • Stanisław Lentz,
 • Wacław Gąsiorowski,
 • Maryla Rodowicz,
 • Mariusz Wnuk,
 • Lidia Wysocka,
 •  Maria Dąbrowska,
 • Jadwiga Smosarska,
 • Aleksander Kamiński,
 • Zbigniew Buczkowski,
 • Kuba Sienkiewicz,
 • Józef Wilkoń.

 

REGULAMIN KONKURSU

Kluczowe postanowienia regulaminu:

 1. Cele Konkursu to:
  • poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży nt. znanych artystów XX wieku, mieszkających lub przebywających czasowo w powiecie piaseczyńskim;
  • zwiększanie zainteresowania młodych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego miejscem ich życia i pochodzenia.
 2. Uczestnicy Konkursu:
  • Konkurs jest adresowany jest do osób, które pragną podzielić się swoją perspektywą w zakresie życia i twórczości znanych artystów, twórców związanych stale lub czasowo z powiatem piaseczyńskim.
  • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 4-8, którzy uczęszczają do szkół podstawowych z powiatu piaseczyńskiego.
 3. Warunki udziału w Konkursie:
  • Uczestnik wysyła zgłoszenie i pracę konkursową poprzez formularz zgłoszenia do 19 listopada 2023 r. zawierające m.in.: imię i nazwisko uczestnika, klasę i szkołę, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko wybranego artysty/twórcy XX wieku, który mieszkał lub cyklicznie przebywał w powiecie piaseczyńskim.
  • Uczestnik wysyła swoją pracę konkursową w formie załącznika formularza zgłoszeniowego, załączając plik graficzny (*.jpg, *.png, *bmp *.pdf) lub plik video (*mp4) (nie większy niż 10 MB) lub ogólnodostępny link do pliku znajdującego się w chmurze (Google Drive, One Drive, Icloud). Plik musi być oznaczony imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem szkoły i klasy w następującym formacie: W przypadku plików video długość nagrania nie może przekroczyć 90 sekund.
  • Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszenie do udziału w konkursie musi zawierać poprawnie wypełnione obowiązkowe pola, w tym zgodę na uczestnictwo w konkursie ze strony rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.